Index

Grafisk manual

01

Introduksjon

Infinitums identitet tar utgangspunkt i den vakre idéen om at alt som pantes skal få evig liv. Vårt mål er 100% innsamling og høyverdig gjenvinning av ressursene.

Vi skal kommunisere vår omtanke for miljøet og vårt bidrag til en bærekraftig utvikling gjennom en ren og tydelig visuell identitet.

Designet har trekk fra redaksjonelle uttrykk, og gir rom og verktøy for alle de gode historiene vi ønsker å fortelle – et moderne, klassisk uttrykk, som er tilpasset våre behov.

Vi oppfordrer til å bruke denne manualen aktivt og følge maler og instruksjoner nøye. På den måten sikrer vi konsistente uttak av Infinitums visuelle identitet på alle flater over lang tid.

02

Logo og ikon

Logointroduksjon

Trykk Esc for å lukke.

Logo

Som det fremgår av filmen ovenfor er logoen ikke bare en logo. Det er en historie om kjernen i det vi faktisk holder på med: Å gi evig liv til alt som pantes. Den er det viktigste identitetsmerket vi har. Derfor er det viktig at den brukes korrekt, med tilstrekkelig avstand til øvrige designelementer, og i en størrelse som ivaretar lesbarheten.

Logoen består av en ramme og navnet INFINITUM, der bokstaven N i midten er et stilisert evighetssymbol. INFINITUM skal alltid stå inne i denne rammen, og kan ikke brukes alene.

Det er fire versjoner av logoen, en positiv, to negative og en svart. På den ene av de negative versjonene er den grønne diagonalstrek i logotypen byttet med en transparent hvit for at den skal kunne settes på en grønn bakgrunn, se Logo B. 

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.

Logo med payoff

Logo og payoff er låst sammen i et fast størrelsesforhold. Pant alt! er satt i Arno Pro med kun store bokstaver, sentrert under logoen. 

Logo med payoff er laget i tre versjoner; en positiv som brukes på lyse flater, og to negative som brukes på mørke og fargede flater. 

På den ene av de negative versjonene er den grønne diagonalstrek i logotypen byttet med en transparent hvit for at den skal kunne settes på en grønn bakgrunn, se Logo m/payoff Negativ B. 

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.

Ikon

Ikonet er en forenklet versjon av logoen. Den foreligger i to utgaver, en sirkulær og en kvadratisk. Ikonet skal alltid stå i sammenheng med navnet vårt, eller på en flate der er tydelig at vi er eieren eller avsenderen.

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.

Fritt rom

Logoen og ikonene trenger fritt rom rundt seg for å sikre god oppmerksomhet og umiddelbar gjenkjenning. Mengden fritt rom rundt hele logoen skal minimum være 2 ganger høyden på N'en i logoen.

I tilfeller der logoen eller ikonet må passe inn på veldig små eller trange flater kan unntak gjøres. Logoens lesbarhet vil alltid være viktigere enn ideell mengde luft. Her må designeren utøve skjønn.

Trykk Esc for å lukke.

Plassering

Så lenge reglene om luft rundt logo/ikon opprettholdes, og man sørger for at det er tilstrekkelig kontrast til bakgrunnen, er plasseringen fri; i et hjørne, i midten eller fritt på flaten.

Plasser logoen/ikonet slik at det framstår tydelig, med god lesbarhet, og sørg for at det harmonerer med øvrige elementer på den aktuelle flaten.

Trykk Esc for å lukke.

Minimum størrelse

For å sikre at logoen og ikonet er tydelige og lesbare bør de ikke være mindre enn det som er oppgitt her. Når logoen står sammen med payoff er det payoffens lesbarhet som bestemmer minimum størrelse. Logoen må derfor være en del større i disse tilfellene.

Trykk Esc for å lukke.
03

Typografi

Primært skriftsnitt

Typesnittfamilien Arno Pro er et av de bærende elementene i den visuelle identiteten. Konsekvent bruk av denne i både trykte og digitale flater er viktig for å sikre en helhetlig opplevelse av merkevaren.

Arno Pro er en moderne nytolkning av klassiske, italienske serif-typesnitt fra 16–1700-tallet, med meget høy typografisk kvalitet. Den er tilgjengelig i hele 32 forskjellige snitt, fordelt på 5 forskjellige optiske størrelser: Caption, small text, text, subhead, og display. I det daglige bruker vi helst text-snittene for løpende tekst, og display for overskrifter.

Som erstatningsfont i de tilfeller der vi ikke har mulighet for å bruke Arno, som for eksempel i mailsignatur, eller åpne tekstdokumenter som skal deles med utenforstående, benytter vi oss av Times New Roman som er standard på alle maskiner.

Lisens kan ellers kjøpes fra typekit.com eller fonts.com

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.

Sekundært skriftsnitt – LL Brown

I redaksjonell design kan det ofte være behov for en støttefont, som en kontrast til profilfonten, eller for å skille ulike typer tekstuelt innhold fra hverandre.

I disse tilfellene benytter vi LL Brown i vektene Light, Regular og Bold. Brown passer godt sammen med Arno, og det er denne fonten som er brukt i logo og pantemerker. Lisens kan kjøpes fra lineto.com

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.

Sekundært skriftsnitt – Source Sans

Som et sekundært skriftsnitt for større stekstemengder på trykte og digitale flater bruker vi Source Sans. Dette er en skriftfamilie med et stort antall vekter som gir god lesbarhet til og med i mindre størrelser.  

Source Sans er en Google font og  kan lastes ned gratis herfra: Source Sans Pro.

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.
04

Farger

Fargeprogram

Vi kaller signaturfargen vår for Infinitum Blågrønn eller PMS 320. Sammen med hvitt og svart er dette vår primærfarge. De kan brukes i 100 % eller i graderinger, 60 - 40 -20 %.

I tillegg til disse er det definert et sett med sekundærfarger spesielt tiltenkt illustrasjoner og grafiske modeller og fremstillinger. Disse kan også brukes i graderinger. 

Trykk Esc for å lukke.
05

Pantemerke

For å skape en tydelig kobling mellom pantemerkene og Infinitum er det brukt samme ramme og typografi som i logoen vår. Pantemerkene finnes i 4 ulike versjoner per valør, slik at produsenter og importører alltid kan finne en variant som passer: Positiv, negativ, positiv med hvit bakgrunn, og negativ med sort bakgrunn. 

Pakningsdesignere har også mulighet for å endre fargen på pantemerket til noe som passer inn med sitt design. Infinitum må dog godkjenne slik tilpasnig for å sikre at pantemerket er godt synlig.

Også pantemerkene har en minimum størrelse. Det er viktig at denne blir kommunisert til designere og andre som mottar filene til bruk på sitt produkt. De får gjerne være større, men absolutt minimum bredde er 9 mm. Når du laster ned filene fra denne siden er det vedlagt en PDF-fil som illustrerer dette. Disse opplysningene er ellers tilgjengelig under produktregistrering på infinitum.no

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.
06

Panterammen

Panterammen som omslutter blant annet logo, pantmerkene og symbolet, kan også brukes som et eget element der man fremhever tekst­elementer. 

Den tilfører egenart og identitet og gir umiddelbare assosiasjoner til Infinitum. 

Rammen har sitt egen fortelling og opprinnelse i visualiseringen av panteprosessen, fra levering (åpningen oppe til venstre), til bearbeiding (innsiden av rammen) og til nytt produkt (hullet nede til høyre). 

Trykk Esc for å lukke.
07

Bildestil

Bilder er en direkte formidler av budskap. Infinitums bildestil er derfor knyttet direkte til «råvaren», fra plast til aluminium. De kan assosieres til materialenes egenskaper som transparens, høylys og speilinger. 

Situasjoner, mennesker og landskap med skandinavisk relevans skaper engasjement og troverdighet. Temaer som å samle - evighet - historie - natur møter kultur - livssyklus er aktuelle. Det er også mennesker i aktivitet – som arbeider, leker, oppdager, søker.

Fotografier kan gjengi disse egenskapene gjennom klassisk baklys, høye kontraster, hvite flater og speilinger.

• Naturlig lys, avstemte og harmoniske farger

• Unngå overdreven grading/fargejustering 

• Bruk fotograf - profesjonell kvalitet, unngå generiske arkivfoto

Nb! Bildene på denne siden er kun eksempler, de kan ikke brukes uten først å innhente publiseringsrettigheter.

Trykk Esc for å lukke.