En grønnere verden!

14. september
2014

Ida Sandvik Helland er driftskoordinator i Infinitum på avdeling Heia og jobber hver dag for en grønnere verden. Vi har tatt en prat med Ida, som kom med ideen til navnet Infinitum.

ep1413

Hva er verdien av å pante?
Panting er bra for miljøet. Hver gang vi panter tar vi et valg, vi velger å pante heller enn å kaste boksen eller flasken i søppelkassen. Fordi plastflaskene og aluminumsboksene inneholder mye energi, er det mye mer energieffektivt å gjenvinne brukte bokser og flasker enn å produsere helt nye.

Når vi panter sørger vi for at materialet til drikkevareemballasjen kan gjenvinnes, viderebehandles og tas i bruk på nytt. Enten som ny drikkevareemballasje eller som noe annet. Ad infinitum betyr «i det uendelige» og ved å pante kan drikkevareemballasjen «leve» i det uendelige. Det er derfor jeg liker navnet Infinitum så godt.

I det store bildet er ikke verdien av å pante bare kroneverdien man får for flasken, men det man har spart miljøet for ved å ikke kaste den i søppelet.

Hva er det viktigste folk bør vite om panting?
Når vi panter er vi med på en stor dugnad for miljøet. Å kaste aluminiumsbokser og plastflasker i søppelkassen er det samme som å sløse energi. Jeg håper folk kan tenke på pant som et lån. Når vi handler drikkevarer og beholderen er tom, må vi levere tilbake emballasjen. Vi låner og leverer den tilbake, slik at den kan bli til ny emballasje som noen andre kan bruke senere.

Hva skjer med en boks eller flaske som pantes?
Når vi leverer tom drikkevareemballasje til panting mottar vi pantesummen vi betalte ved kjøp av drikkevaren i retur. Utsalgsstedet samler de pantede boksene og flaskene i store plastsekker. Når sekkene er fulle hentes de og leveres til en grossist, produsent eller direkte til et av Infinitums produksjonsanlegg. Hver eneste bil som kjører til returmottakene er fullastet for at vi skal unngå unødvendig kjøring og utslipp. Hos Infinitum sorterer et stort maskineri aluminumsbokser, fargede plastflasker og klare plastflasker hver for seg. Derfra selges plasten og aluminiumet videre for å bli videreforedlet og gjenbrukt.

ep1413

Hva mener du er den største utfordringen med panting og flaskegjenvinning i dag?
Stort sett er nordmenn veldig flinke til å pante. Men ikke alle vet hvor viktig panting er for miljøet. Det ønsker vi å gjøre noe med. Slik jeg ser det er vår viktigste oppgave derfor å øke kunnskapen om både gjenvinning og panting.

Hva er det viktigste vi kan gjøre for miljøet?
Dele kunnskap med hverandre og gjøre så godt vi kan! Benytt deg av sykkel, kollektivtransport eller ta beina i fatt. Tenk på avfall som en ressurs og ikke søppel. Jeg håper at folk ser at vi ikke alltid trenger å kjøpe nytt, men heller bruke det vi har og kjøpe noe som er brukt.

Det er viktig å huske at andre kan ha god bruk for ting som en selv ikke lenger bruker. Da er det bedre å gi det videre enn å kaste. Vi må bli flinkere til å tenke på andre enn oss selv og se det store bildet. Bruk-og-kast-mentaliteten må vi kvitte oss med, den gagner ingen. Vi har alle et ansvar for at de som kommer etter oss også kan leve gode liv.