Index

Grafisk manual

01

Introduksjon

Infinitums identitet er utformet med målsetningen 100% innsamling og høyverdig gjenvinning i tankene. Den vakre idéen om at alt som pantes skal få evig liv. Det er lett å tenke seg at man med det utgangspunktet ville ende opp med en typisk miljøprofil, men Infinitum er ikke som alle andre. Vår omtanke for miljøet og vårt bidrag til en bærekraftig utvikling har vi mulighet for å kommunisere på veldig mange andre måter enn ved å eksempelvis kle oss i en grønn drakt. Vårt fokus har vært på å utvikle en ren, tydelig og innovativ visuell identitet.

Designet har et redaksjonelt preg, som gir rom for alle de gode historiene vi ønsker å fortelle, på en stilfull såvel som effektiv måte. Profilen er klassisk i uttrykket, men likevel moderne og tilpasset fremtidens behov. En visuell identitet du gjerne kan kalle tidløs.

Vi oppfordrer til å bruke denne manualen aktivt og følge maler og instruksjoner nøye. På den måten sikrer vi et konsist og sammenhengende uttak av Infinitums visuelle identitet på alle flater.

02

Logo og ikon

Logointroduksjon

Trykk Esc for å lukke.

Logo

Som det fremgår av filmen ovenfor er logoen ikke bare en logo. Det er en historie forenklet i en form. Historien om kjernen i det vi faktisk holder på med: Å gi evig liv til alt som pantes. Den er det viktigste kjennemerket vi har. Derfor er det ekstra viktig at den brukes korrekt, med tilstrekkelig avstand til øvrige designelementer, og i en størrelse som ivaretar lesbarheten.

Logoen består av en ramme og navnet INFINITUM, der bokstaven N i midten er et stilisert evighetssymbol. INFINITUM skal alltid stå inne i denne rammen, og kan ikke brukes alene. Selve rammen er fleksibel, og kan tilpasses ulike format. Les mer om dette under "Logorammens muligheter".

Trykk Esc for å lukke.

Ikon

Ikonet er en forenklet versjon av logoen til bruk i situasjoner der plassen er så begrenset at det ikke er rom for logoen. Eksempler på dette kan være favicon til nettsider eller et app-ikon. Det er viktig at ikonet alltid står i sammenheng med navnet vårt, slik at det blir tydelig hvem som er avsenderen.

På sikt, når merkevaren Infinitum er såpass etablert at alle kjenner igjen vår unike evighets-N, vil ikonet i større grad kunne brukes alene. For eksempel som et kvalitetsstempel på noe vi er ekstra stolte av.

Trykk Esc for å lukke.

Versjoner

Det finnes fire forskjellige versjoner av både logoen og ikonet: En positiv for lyse bakgrunner, en negativ for mørke, en sorthvit som kun skal brukes der fargetrykk ikke er mulig, og en negativ variant med transparent linje gjennom N. Den blågrønne fargen skal i trykk helst reproduseres i Pantonefarge 320. Den sorte er 100% sort. Mer om dette under "Profilfarger".

Den negative logoen med transparent linje brukes på foto/illustrasjons- eller fargebakgrunn. Det kan for eksempel være når vi bruker den blågrønne fargen som heldekkende bakgrunn. Eller situasjoner der vi ønsker å bruke logoen på et foto som er dominert av farger som ikke matcher vår blågrønne. Opasiteten på den transparente linjen kan varieres for å sikre at den ikke forsvinner inn i bakgrunnen. Logoen er tilgjengelig med opasitet på 30, 40, 50, 60 og 70 prosent.

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.

Luft

Logoen og ikonet trenger luft rundt seg for å hindre at de blir forstyrret av andre elementer. Det er derfor definert en minimum eksklusjonssone. Mengden luft skal være en og en halv evighet, eller mer presist: Høyden på vårt evighetssymbol ganger 1,5. Eksklusjonssonen er dermed relativ til logoen/ikonets størrelse. Husk at dette er et minimum. Det er aldri feil å bruke mer luft enn det som er definert her.

I tilfeller der logoen eller ikonet må passe inn på veldig små eller trange flater kan unntak gjøres. Logoens lesbarhet vil alltid være viktigere enn ideell mengde luft. Her må designeren utøve skjønn.

Trykk Esc for å lukke.

Plassering

Så lenge reglene om luft rundt logo/ikon opprettholdes, og man sørger for at det er tilstrekkelig kontrast til bakgrunnen, er plasseringen fri.

Det finnes med andre ord ingen fast plassering, som øvre høyre eller nedre venstre hjørne. Plasser logoen/ikonet slik at det framstår tydelig, med god lesbarhet, og sørg for at det harmonerer med øvrige elementer på den aktuelle flaten.

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.

Logo med payoff

Payoff har to ulike plasseringer avhengig av om den skal være innenfor eller utenfor rammen. Den er også laget i to forskjellige vekter: En standardversjon, og en liten versjon som er tilpasset bruk i små størrelser.

Sistnevnte har en aning tykkere tekst for å sikre lesbarheten. Denne kan med fordel også brukes i filmer da den vil fremstå sterkere mot urolige bakgrunner.

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.

Minimum størrelse

For å sikre at logoen og ikonet er tydelige og lesbare bør bredden aldri være mindre enn det som er oppgitt her. Når logoen står sammen med payoff er det payoffens lesbarhet som bestemmer minimum størrelse. Logoen må derfor være en del større i disse tilfellene.

Trykk Esc for å lukke.
03

Typografi

Profilfont

Typesnittfamilien Arno Pro er et av de bærende elementene i den visuelle identiteten. Konsekvent bruk av denne i både trykte og digitale flater er viktig for å sikre en helhetlig opplevelse av merkevaren.

Arno Pro er en moderne nytolkning av klassiske, italienske serif-typesnitt fra 16–1700-tallet, med meget høy typografisk kvalitet. Den er tilgjengelig i hele 32 forskjellige snitt, fordelt på 5 forskjellige optiske størrelser: Caption, small text, text, subhead, og display. I det daglige bruker vi fremst text-snittene for løpende tekst, og display for overskrifter. Når det skal produseres større publikasjoner som for eksempel Infinitums årsrapport, eller magasin kan de øvrige snittene tas i bruk etter behov.

For proffesjonelle designere som skal jobbe med Infinitums identitet er det greit å vite at hele Arno Pro-familien kan synkroniseres gjennom Adobe Creative Cloud, uten ekstra kostnad. Lisens kan ellers kjøpes fra typekit.com eller fonts.com

Som erstatningsfont i de tilfeller der vi ikke har mulighet for å bruke Arno, som for eksempel i mailsignatur, eller åpne tekstdokumenter som skal deles med utenforstående, benytter vi oss av Times New Roman som er standard på alle maskiner.

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.

Støttefont

I redaksjonell design kan det ofte være behov for en støttefont, som en kontrast til profilfonten, eller for å skille ulike typer tekstuelt innhold fra hverandre.

I disse tilfellene benytter vi LL Brown i vektene Light, Regular og Bold. Brown passer godt sammen med Arno, og det er denne fonten som er brukt i logo og pantemerker. Lisens kan kjøpes fra lineto.com

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.
04

Farger

Profilfarge

I tillegg til sort og hvitt har vi kun én farge som skal brukes på identitetsnivå. Vi kaller denne signaturfargen for Infinitum Blågrønn. Det vil alltid være noe variasjon i fargen når den gjengis på ulike trykte og digitale flater, men for å sikre en fargegjengivelse som er så konsekvent som mulig er det viktig å holde seg til verdiene for de ulike fargerommene som er gjengitt her.

I trykk er PMS 320 bestrøket eller ubestrøket å foretrekke fremfor CMYK, der det er mulig.

Trykk Esc for å lukke.

Støttefarger

Når det produseres illustrasjoner, modeller eller grafer til eksempelvis en powerpointpresentasjon eller til årsrapporten er det viktig at fargene i disse harmonerer med profilen i øvrig, og matcher med den overordnede blågrønne.

Vi har derfor valgt ut et sett med støttefarger spesielt for dette formålet. Disse er allerede lagt inn i malverk. Se for øvrig fargeverdiene for bruk digitalt og i trykk her.

Trykk Esc for å lukke.
05

Pantemerke

For å skape en tydelig kobling mellom pantemerkene og Infinitum er det brukt samme ramme og typografi som i logoen vår. Pantemerkene finnes i 4 ulike versjoner per valør, slik at produsenter og importører alltid kan finne en variant som passer: Positiv, negativ, positiv med hvit bakgrunn, og negativ med sort bakgrunn. 

Pakningsdesignere har også mulighet for å endre fargen på pantemerket til noe som passer inn med sitt design. Infinitum må dog godkjenne slik tilpasnig for å sikre at pantemerket er godt synlig.

Også pantemerkene har en minimum størrelse. Det er viktig at denne blir kommunisert til designere og andre som mottar filene til bruk på sitt produkt. De får gjerne være større, men absolutt minimum bredde er 9 mm. Når du laster ned filene fra denne siden er det vedlagt en PDF-fil som illustrerer dette. Disse opplysningene er ellers tilgjengelig under produktregistrering på infinitum.no

Naviger med piltastene. Trykk Esc for å lukke.
06

Logorammens muligheter

Rammen i logoen er fleksibel i den forstand at den kan tilpasses formatet. Minste avstand til logoteksten (INFINITUM) defineres av høyden til N. Det er slik rammen er plassert i selve logoen, så med andre ord kan avstanden mellom ramme og logotekst økes, men aldri minskes.

Tykkelsen på rammen er relativ til logoens størrelse. Altså må logoen skaleres til ønsket størrelse før man eventuelt endrer høyde/bredde på rammen. Et unntak fra dette er når rammen brukes utfallende. Man har da mulighet for å øke tykkelsen til man får ønsket effekt. Dette sikrer også at den ikke risikerer å forsvinne i skjæringen.

Trykk Esc for å lukke.